ДП Кабиюк провежда обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: Доставка на лек автомобил тип SUV с 5 врати, 7 места чрез покупка, при петгодишен лизинг за нуждите на ДП Кабиюк

Статус: Прекратена

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 20/12/2019, 15:39:09 Последна промяна: 23/01/2020, 16:43:07 Посещения: 853