ДП "Кабиюк" провежда обществена поръчка на основание чл.20, ал. 3 от ЗОП, открита по реда на глава двадесет и шеста, чл. 187 и следващите, от ЗОП с предмет: Избор на финансови или кредитни институции, по смисъла на закона за кредитните институции, за комплексно обслужване на ДП „КАБИЮК” гр. ШУМЕН, през 2020 год. за срок от една година

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 20/11/2019, 13:41:06 Последна промяна: 20/11/2019, 13:41:41 Посещения: 798