ДП "Кабиюк" провежда обществена поръчка на основание чл.20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, открита по реда на глава двадесет и шеста, чл. 187 и следващите, от ЗОП с предмет: „Доставката на УПОТРЕБЯВАН ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ с пет врати, чрез покупка, при четиригодишен лизинг за нуждите на ДП Кабиюк гр. Шумен“

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 12/01/2021, 14:36:06 Последна промяна: 12/01/2021, 14:37:00 Посещения: 531