ДП Кабиюк провежда обществена поръчка открита по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: Доставка на гуми и консумативи за МПС и ССТехника необходими за автопарка на ДП Кабиюк – гр. Шумен за срок от дванадесет месеца - 2023

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 04/01/2023, 10:36:04 Последна промяна: 04/01/2023, 10:40:08 Посещения: 193