ДП Кабиюк провежда обществена поръчка открита по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: Извършване на доставка на селскостопанска техника – колесни трактори за нуждите на ДП Кабиюк (втора употреба) в две обособени позиции

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 04/01/2023, 10:36:11 Последна промяна: 04/01/2023, 10:40:42 Посещения: 183