ДП "Кабиюк" провежда обществена поръчка открита процедура с предмет: „Доставка на СЕМЕНА за посев за нуждите на ДП „Кабиюк“ през 2020 год. в две обособени позиции“

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 24/10/2019, 10:49:33 Последна промяна: 24/10/2019, 16:36:56 Посещения: 918