ДП "Кабиюк" провежда обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА МИНЕРАЛНИ ТОРОВЕ ЗА НУЖДИТЕ на ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „КАБИЮК“ през 2020 година в три обособени позиции“

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 30/10/2019, 15:48:33 Последна промяна: 30/10/2019, 15:48:46 Посещения: 1037