ДП Кабиюк провежда обществена поръчка с предмет: Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и координатор на стандартна балансираща група за обекти собственост на ДП КАБИЮК, гр. Шумен присъединени на средно и ниско напрежение за срок от дванадесет месеца 2022-2023

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 26/07/2022, 14:37:57 Последна промяна: 26/07/2022, 14:38:10 Посещения: 71