ДП "Кабиюк" провежда обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА /ПЕСТИЦИДИ/ЗА НУЖДИТЕ НА ДП „КАБИЮК“ ГР. ШУМЕН ПРЕЗ 2020 ГОД.

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 29/10/2019, 16:40:58 Последна промяна: 29/10/2019, 16:41:11 Посещения: 996