ДП "Кабиюк" провежда обществена поръчка с предмет: Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и координатор на стандартна балансираща група за обекти собственост на ДП “КАБИЮК”, гр. Шумен присъединени на средно и ниско напрежение за срок от дванадесет месеца 2021-2022

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 13/08/2021, 14:35:56 Последна промяна: 13/08/2021, 14:36:11 Посещения: 409