ДП "Кабиюк" провежда обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на денонощна физическа невъоръжена охрана включително и охрана осъществена със СОТ/СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА/ и СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ на имуществото собственост на ДП „КАБИЮК“ през 2020 год. за срок от една година"

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 28/10/2019, 16:05:05 Последна промяна: 28/10/2019, 16:05:54 Посещения: 872