ДП КАБИЮК провежда процедура "Договаряне без предварително обявление" с предмет: Доставка на семена за посев за нуждите на ДП „Кабиюк“ гр. Шумен в две обособени позиции през стопанската 2022 год.

Статус: Прекратена

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 29/03/2022, 10:12:07 Последна промяна: 28/06/2022, 11:23:21 Посещения: 291