ДП КАБИЮК провежда процедура "Договаряне без предварително обявление" с предмет: Доставка на семена за посев за нуждите на ДП „Кабиюк“ гр. Шумен в две обособени позиции през стопанската 2022 год.

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 29/03/2022, 10:12:07 Последна промяна: 29/03/2022, 10:25:57 Посещения: 30