ДП КАБИЮК ПРОВЕЖДА ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА ГОРИВА ЗА НУЖДИТЕ НА ДП КАБИЮК за срок от две години /2021-2023/

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 04/06/2021, 11:40:31 Последна промяна: 04/06/2021, 11:40:54 Посещения: 442