ДП КАБИЮК ПРОВЕЖДА ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Доставка на гориво за дизелови двигатели за извън пътна техника и трактори/дизелово гориво за нуждите на ДП Кабиюк гр. Шумен за срок от три години /2022-2025/ г.

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 18/05/2022, 15:56:49 Последна промяна: 18/05/2022, 15:57:03 Посещения: 309