ДП КАБИЮК ПРОВЕЖДА ПРОЦЕДУРА НА ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА СЕМЕНА ЗА ПОСЕВ ЗА НУЖДИТЕ на ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ КАБИЮК в две обособени позиции през стопанската 2022 година

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 09/06/2022, 14:05:01 Последна промяна: 09/06/2022, 14:05:23 Посещения: 7