ДП КАБИЮК ПРПОВЕЖДА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ: ОБЕКТ ЯЗОВИР - Ф. МАЛКА МЕРА

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 29/06/2020, 14:57:14 Последна промяна: 29/06/2020, 14:57:28 Посещения: 170