ДП КАБИЮК ПРПОВЕЖДА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ: ЦЕХ ЗА ПРЕРАБОТКА НА МЛЯКО ф-л Централа, с. Коньовец.

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 20/11/2020, 11:33:07 Последна промяна: 20/11/2020, 11:33:44 Посещения: 124