ДП КАБИЮК ПРПОВЕЖДА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ – ОБЕКТ

представляващ недвижим имот-частна държавна собственост на ДП “Кабиюк” град Шумен, а именно: „ЕДИН КВАДРАТЕН МЕТЪР ФОАЕ“, етаж  1/първи/  в административна сграда, обособена част от имот кадастрален № 78 (седемдесет и осем), по плана на ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛА, с. Коньовец, общ. Гр. Шумен инвентарен  №20107 (двадесет хиляди, сто и седем)  на ДП „Кабиюк” – град Шумен съгласно АДС 1012/15.09.2004 год. Търгът ще се проведена на 30.07.2021 год. от 15:00 ч

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 28/06/2021, 16:28:06 Последна промяна: 28/06/2021, 16:33:56 Посещения: 79