ДП КАБИЮК ПРПОВЕЖДА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ – ОБЕКТ

„СКЛАД ЗА ПРЕПАРАТИ № 1“, обособена част от сграда  „Складове за препарати“ имот кадастрален № 3 (три), парцел 3 (три) по плана на ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛА, с. Коньовец, общ. Гр. Шумен инвентарен  №20110 (двадесет хиляди, сто и десет)  на ДП „Кабиюк” – град Шумен, със застроена площ 113,48 кв.м. (сто и тринадесет квадратни метра, и четиридесет и осем дециметра), съгласно АДС 980/13.09.2004 год. Търгът ще се проведена на 30.07.2021 год. от 14:00 ч

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 28/06/2021, 16:28:50 Последна промяна: 28/06/2021, 16:34:16 Посещения: 87