ДП КАБИЮК ПРПОВЕЖДА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ – ОБЕКТ

представляващ недвижим имот-частна държавна собственост на ДП “Кабиюк” град Шумен, а именно: „ЦЕХ ЗА ИЗВАРА““, обособена част от сграда  „Склад за  сирене с цех за извара“ имот кадастрален № 27/2 (двадесет и седем/две), парцел 27/2 (двадесет иседе/две),по плана на ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛА, с. Коньовец, общ. Гр. Шумен инвентарен  №20425 (двадесет хиляди, четиристотин, двадесет и пет)  на ДП „Кабиюк” – град Шумен, със застроена площ 33,69 кв.м. (тридесет и три квадратни метра, и шестдесет и девет дециметра), съгласно АДС 988/13.09.2004 год. Търгът ще се проведена на 30.07.2021 год. от 14:30 ч

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 28/06/2021, 16:27:21 Последна промяна: 28/06/2021, 16:33:16 Посещения: 84