Фауна

На територията на ДП "Кабиюк" се съхраняват две стари български породи овце и Сивото искърско говедо, което е получено чрез народ на селекция при кръстосване на местно късорого говедо и дългорого говедо. Получили са се добре сложени, сравнително едри животни (280 - 360 кг) и млечност 800 - 900 Е. Искърското говедо е било установена порода, отглеждана у нас. Постепенно след 1950 година е изтласкано от Черношареното и други културни породи говеда. Днес у нас са останали около 250 бр. от тази порода.

Медночервената овца е населявала този район от дълбока древност. Има груба вълна от тъмнокафяв цвят. Сравнително дребна овца (35 - 45 кг живо тегло). Плодовитостта й е около 125 - 135 агнета от 100 овце с млечност около 40 л за лактация, издръжлива към условията на отглеждане и заболявания. Породата е застрашена от изчезване. Каракачанската овца е наречена на името на хората, които са я отглеждали, а именно Каракачани.

Това са група хора, които са се занимавали само с отглеждането на овце и са пътували целогодишно от Северна България до Бяло море и обратно. Каракачанската овца е с бяла, груба вълна с дължина 14 -18 см със средно жълто тегло 30 - 35 кг, плодовитост 130 - 140 %, млечност около 35 - 40, непретенциозна към храна и отглеждане, издръжлива на болести. Породата също е застрашена от изчезване. Животните в резервата са включени в националния генофонд на Република България.

Страницата е създадена на: 18/01/2014, 11:04:22 Последна промяна: 28/09/2016, 16:47:24 Посещения: 6534