Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на ДП "КАБИЮК" гр. Шумен за срок от дванадесет месеца -2019, присъединени на средно и ниско напрежение

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 18/12/2018, 8:40:39 Последна промяна: 18/12/2018, 8:41:05 Посещения: 997