Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на ДП“ КАБИЮК” гр. Шумен за срок от дванадесет месеца, присъединени на средно и ниско напрежение-2020

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 16/10/2019, 10:16:42 Последна промяна: 18/10/2019, 15:13:23 Посещения: 898