ДП "Кабиюк" провежда обществена поръчка открита процедура с предмет: Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на ДП“ КАБИЮК” гр. Шумен за срок от дванадесет месеца, присъединени на средно и ниско напрежение -2020

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 16/10/2019, 10:21:00 Последна промяна: 19/01/2022, 15:58:18 Посещения: 776