Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти собственост на ДП “КАБИЮК”, гр. Шумен присъединени на средно и ниско напрежение през 2021 год. за срок от дванадесет месеца

Статус: Прекратена

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 24/02/2021, 11:09:28 Последна промяна: 22/02/2022, 15:02:43 Посещения: 530