Осигуряване на физическа охрана, техническа охрана на обекти чрез СОТ и видеомониторинг на обекти собственост на ДП КАБИЮК за срок от една година

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 04/01/2023, 10:37:15 Последна промяна: 04/01/2023, 10:37:52 Посещения: 183