Осигуряване на техническа охрана чрез СОТ и видеомониторинг на обекти собственост на ДП КАБИЮК през 2021 год. за срок от една година

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 25/02/2021, 8:12:19 Последна промяна: 25/02/2021, 8:16:05 Посещения: 463