Осигуряване на техническа охрана чрез СОТ и видеомониторинг на обекти собственост на ДП КАБИЮК през 2022 год. за срок от една година

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 25/02/2022, 15:21:58 Последна промяна: 25/02/2022, 15:22:43 Посещения: 277