Политика на поверителност

Уеб сайт www.kabiuk.net, наричан за краткост "сайта" не събира лични данни!

Данните, който събира сайта са статистически и не съдържат разпознаваема лична информация.

Свързвайки се с нас чрез посочената информация за връзка в раздел Контакти, Вие се съгласявате, че можем да я използваме с цел кореспонденция.

Страницата е създадена на: 15/06/2018, 10:44:26 Последна промяна: 15/06/2018, 10:53:53 Посещения: 3356