Обществени поръчки

[Номер: 274] ДОСТАВКА НА КОМПЛЕКСНА МИНЕРАЛНА ГРАНУЛИРАНА ТОР И ЛИСТНА ТОР/ БИОСТИМУЛАНТ ИЛИ ПОДОБРИТЕЛ/ ЗА НУЖДИТЕ НА ДП КАБИЮК ГРАД ШУМЕН ПРЕЗ 2024 СТОПАНСКА ГОДИНА В ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Дата и час на публикуване: 24/01/2024, 16:42:24

Изтегли [.rar]


[Номер: 273] Осигуряване на денонощна физическа невъоръжена охрана включително и охрана осъществена със СОТ /СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА/ и СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ на имущество собственост на ДП Кабиюк през 2024 година за срок от една година

Дата и час на публикуване: 22/01/2024, 16:26:48

Изтегли [.rar]


[Номер: 272] Доставка на нови и/или употребявани трактор и прикачен инвентар за нуждите на ДП КАБИЮК

Дата и час на публикуване: 04/09/2023, 15:08:16

Статус: Прекратена

Изтегли [.rar]


[Номер: 271] Доставка на РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ за поддръжка на ЛЕКИ, ЛЕКОТОВАРНИ И ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ, включително АКУМУЛАТОРИ за срок от дванадесет месеца

Дата и час на публикуване: 04/07/2023, 14:50:30

Изтегли [.rar]


[Номер: 270] Ремонт на склад за зърно, находящ се във филиал депо на ДП КАБИЮК

Дата и час на публикуване: 27/06/2023, 11:55:09

Изтегли [.rar]


[Номер: 265] Доставка на масла и греси за нуждите на автопарка на ДП Кабиюк гр. Шумен за срок от 5 години 2023-2028

Дата и час на публикуване: 24/04/2023, 10:18:21

Изтегли [.rar]


[Номер: 264] Доставка на горива включваща: Дизелово гориво Б6; Автомобилен бензин А-95Н ;Пропан-бутан; Антифриз за нуждите на автопарка на ДП Кабиюк гр. Шумен за срок от 5 години 2023-2028

Дата и час на публикуване: 24/04/2023, 10:16:42

Изтегли [.rar]


[Номер: 263] Доставка на Дизелово моторно гориво /гориво за дизелови двигатели за извън пътна техника, трактори и друг вид селскостопанска техника собственост на ДП КАБИЮК за срок от 5 години 2023-2028

Дата и час на публикуване: 24/04/2023, 10:14:31

Статус: Прекратена

Изтегли [.rar]


[Номер: 262] Доставка на горива за нуждите автомобилния парк на ДП Кабиюк за срок от пет години /2023-2028/ г.

Дата и час на публикуване: 18/04/2023, 10:12:47

Статус: спряна


[Номер: 257] ДОСТАВКА НА ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ЗА НУЖДИТЕ НА ДП КАБИЮК ГР. ШУМЕН ПРЕЗ 2023 СТОПАНСКА ГОД

Дата и час на публикуване: 08/03/2023, 10:06:10

Изтегли [.rar]


[Номер: 256] Механизирано премахване /раздробяване/ на нежелана храстовидна и дървесна растителност на площ от 145 дка, собственост на ДП КАБИЮК – гр. Шумен

Дата и час на публикуване: 08/03/2023, 10:04:13

Изтегли [.rar]


[Номер: 255] Доставка на семена за посев за нуждите на ДП Кабиюк гр. Шумен през 2023 стопанска год. в две обособени позиции

Дата и час на публикуване: 02/03/2023, 13:34:29

Изтегли [.rar]


[Номер: 254] Доставка на употребяван трактор при условията на финансов лизинг за нуждите на ДП КАБИЮК

Дата и час на публикуване: 02/03/2023, 13:33:55

Изтегли [.rar]


[Номер: 251] Доставка на резервни части и консумативи необходими за автопарка и селскостопанската техника на ДП Кабиюк – гр. Шумен в осем обособени позиции, за срок от дванадесет месеца

Дата и час на публикуване: 15/02/2023, 12:09:27

Изтегли [.rar]


[Номер: 250] Доставка на комплексна минерална гранулирана тор за нуждите на ДП Кабиюк гр. Шумен през 2023 стопанска год. в три обособени позиции

Дата и час на публикуване: 15/02/2023, 12:09:03

Изтегли [.rar]


[Номер: 249] Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и координатор на стандартна балансираща група за обекти собственост на ДП КАБИЮК, гр. Шумен присъединени на средно и ниско напрежение за срок от дванадесет месеца - 2023-2024год.

Дата и час на публикуване: 15/02/2023, 12:08:42

Изтегли [.rar]


[Номер: 248] РЕМОНТ НА ПОКРИВИТЕ НА СГРАДИТЕ КОНЮШНА №4 И ОСНОВЕН ОВЧАРНИК И РЕМОНТ НА ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ГЛЕДАЧИ НА ОВЦЕ ПРИЛЕЖАЩА ЧАСТ КЪМ ОСНОВЕН ОВЧАРНИК НА ДП КАБИЮК – с. КОНЬОВЕЦ

Дата и час на публикуване: 15/02/2023, 12:08:07

Изтегли [.rar]


[Номер: 236] ДП Кабиюк провежда обществена поръчка с предмет: ДОСТАВКА НА СС ТЕХНИКА - КОЛЕСЕН ТРАКТОР ЗА НУЖДИТЕ НА ДП КАБИЮК ГР. ШУМЕН

Дата и час на публикуване: 22/08/2022, 14:32:34

Статус: Прекратена

Изтегли [.rar]


[Номер: 233] ДП Кабиюк провежда обществена поръчка с предмет: Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и координатор на стандартна балансираща група за обекти собственост на ДП КАБИЮК, гр. Шумен присъединени на средно и ниско напрежение за срок от дванадесет месеца 2022-2023

Дата и час на публикуване: 26/07/2022, 14:37:57

Статус: Прекратена

Изтегли [.rar]


[Номер: 232] ДП КАБИЮК ПРОВЕЖДА ПРОЦЕДУРА НА ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА СЕМЕНА ЗА ПОСЕВ ЗА НУЖДИТЕ на ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ КАБИЮК в две обособени позиции през стопанската 2022 година

Дата и час на публикуване: 09/06/2022, 14:05:01

Статус: Прекратена

Изтегли [.rar]


[Номер: 228] ДП КАБИЮК ПРОВЕЖДА ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Доставка на гориво за дизелови двигатели за извън пътна техника и трактори/дизелово гориво за нуждите на ДП Кабиюк гр. Шумен за срок от три години /2022-2025/ г.

Дата и час на публикуване: 18/05/2022, 15:56:49

Изтегли [.rar]


[Номер: 227] ДП КАБИЮК провежда процедура "Договаряне без предварително обявление" с предмет: Доставка на семена за посев за нуждите на ДП „Кабиюк“ гр. Шумен в две обособени позиции през стопанската 2022 год.

Дата и час на публикуване: 29/03/2022, 10:12:07

Статус: Прекратена

Изтегли [.rar]


[Номер: 220] ДП Кабиюк провежда обществена поръчка с предмет: Доставка препарати за растителна защита за нуждите на ДП КАБИЮК гр. Шумен през 2022 стопанска год.

Дата и час на публикуване: 24/01/2022, 15:43:20

Изтегли [.rar]


[Номер: 219] Доставка на семена за посев за нуждите на ДП Кабиюк Шумен, през стопанската 2022 година в две обособени позиции

Дата и час на публикуване: 12/01/2022, 10:49:42

Статус: Прекратена

Изтегли [.rar]


[Номер: 218] ДП "Кабиюк" гр. Шумен, провежда открита процедура с предмет: „Доставка на комплексна минерална гранулирана тор за нуждите на ДП „Кабиюк“ гр. Шумен през 2022 стопанска год. в две обособени позиции”

Дата и час на публикуване: 10/01/2022, 14:53:05

Изтегли [.rar]


[Номер: 217] ДП "Кабиюк" гр. Шумен, провежда открита процедура с предмет: "Доставка на резервни части и консумативи необходими за автопарка и селскостопанската техника на ДП„Кабиюк” – гр. Шумен в пет обособени позиции, за срок от дванадесет месеца"

Дата и час на публикуване: 06/01/2022, 9:44:26

Изтегли [.rar]


[Номер: 212] ДП КАБИЮК ПРОВЕЖДА ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА ГОРИВА ЗА НУЖДИТЕ НА ДП КАБИЮК за срок от двадесет и четири месеца

Дата и час на публикуване: 13/10/2021, 14:07:49

Статус: Прекратена

Изтегли [.rar]


[Номер: 211] ДП КАБИЮК ПРОВЕЖДА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА чрез ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за участие с предмет: Доставката на УПОТРЕБЯВАН ТРАКТОР КОЛЕСЕН С МОЩНОСТ НЕ ПО-МАЛКА ОТ 300 К. С. за нуждите на ДП Кабиюк гр. Шумен

Дата и час на публикуване: 13/10/2021, 14:07:38

Статус: Прекратена

Изтегли [.rar]


[Номер: 202] ДП КАБИЮК ПРОВЕЖДА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА НА СЛУЖИТЕЛИ НА ДП КАБИЮК гр. Шумен за срок от три години /2021-2024/

Дата и час на публикуване: 07/06/2021, 11:07:10

Изтегли [.rar]


[Номер: 208] ДП "Кабиюк" провежда обществена поръчка с предмет: Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и координатор на стандартна балансираща група за обекти собственост на ДП “КАБИЮК”, гр. Шумен присъединени на средно и ниско напрежение за срок от дванадесет месеца 2021-2022

Дата и час на публикуване: 13/08/2021, 14:35:56

Изтегли [.rar]


1 до 30 общо 81   Предишна     Следваща