Обществени поръчки

[Номер: 171] ДП "Кабиюк" провежда обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА МИНЕРАЛНИ ТОРОВЕ ЗА НУЖДИТЕ на ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „КАБИЮК“ през 2020 година в три обособени позиции“

Дата и час на публикуване: 30/10/2019, 15:48:33

Изтегли [.rar]


[Номер: 170] ДП "Кабиюк" провежда обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА /ПЕСТИЦИДИ/ЗА НУЖДИТЕ НА ДП „КАБИЮК“ ГР. ШУМЕН ПРЕЗ 2020 ГОД.

Дата и час на публикуване: 29/10/2019, 16:40:58

Изтегли [.rar]


[Номер: 169] ДП "Кабиюк" провежда обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на денонощна физическа невъоръжена охрана включително и охрана осъществена със СОТ/СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА/ и СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ на имуществото собственост на ДП „КАБИЮК“ през 2020 год. за срок от една година"

Дата и час на публикуване: 28/10/2019, 16:05:05

Изтегли [.rar]


[Номер: 168] ДП "Кабиюк" провежда обществена поръчка открита процедура с предмет: „Доставка на СЕМЕНА за посев за нуждите на ДП „Кабиюк“ през 2020 год. в две обособени позиции“

Дата и час на публикуване: 24/10/2019, 10:50:46

Изтегли [.rar]


[Номер: 166] ДП "Кабиюк" провежда обществена поръчка открита процедура с предмет: Доставка на минерални торове за нуждите на ДП „Кабиюк“ гр. Шумен през 2020г. в три обособени позиции

Дата и час на публикуване: 18/10/2019, 15:19:08

Статус: Прекратена

Изтегли [.rar]


[Номер: 164] ДП "Кабиюк" провежда обществена поръчка открита процедура с предмет: Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на ДП“ КАБИЮК” гр. Шумен за срок от дванадесет месеца, присъединени на средно и ниско напрежение -2020

Дата и час на публикуване: 16/10/2019, 10:21:00

Изтегли [.rar]


[Номер: 156] ДП "Кабиюк" провежда обществена поръчка открита процедура с предмет: "Доставка на горива включваща Дизелово гориво Б6, Автомобилен бензин А-95Н bio 7%, Пропан-бутан, антифриз, масла и грес за нуждите на автопарка на ДП "КАБИЮК" - гр. Шумен за срок от две години /2019-2021/"

Дата и час на публикуване: 28/02/2019, 14:40:10

Изтегли [.rar]


[Номер: 153] ДП "Кабиюк" провежда обществена поръчка открита процедура с предмет: „Доставка на резервни части, консумативи и гуми необходими за автопарка и селскостопанската техника на ДП „Кабиюк" – гр. Шумен, в девет обособени позиции за срок от дванадесет месеца 2019-2020"

Дата и час на публикуване: 18/02/2019, 16:47:14

Изтегли [.rar]


[Номер: 150] ДП "Кабиюк" провежда обществена поръчка открита процедура с предмет: „Доставка на препарати за растителна защита /пестициди/ за нуждите на ДП „Кабиюк" – Шумен през 2019 г."

Дата и час на публикуване: 11/01/2019, 9:39:24

Изтегли [.rar]


[Номер: 148] ДП "Кабиюк" провежда обществена поръчка открита процедура с предмет: „Доставка на СЕМЕНА за нуждите на ДП Кабиюк през 2019 год. в две обособени позиции"

Дата и час на публикуване: 04/01/2019, 8:57:41

Изтегли [.rar]


[Номер: 146] Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на ДП "КАБИЮК" гр. Шумен за срок от дванадесет месеца -2019, присъединени на средно и ниско напрежение

Дата и час на публикуване: 18/12/2018, 8:40:39

Изтегли [.rar]


[Номер: 144] ДП "КАБИЮК" ПРОВЕЖДА ОБЩЕСТЕВНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„ДОСТАВКА НА МИНЕРАЛНИ ТОРОВЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ДП "КАБИЮК" ПРЕЗ 2019 год. в три обособени позиции"

Дата и час на публикуване: 10/12/2018, 10:58:13

Изтегли [.rar]


[Номер: 143] ДП "Кабиюк" провежда обществена поръчка на основание чл.182, ал. 1, т.5 от ЗОП, с предмет: „„Осигуряване на денонощна физическа невъоръжена охрана включително и охрана осъществена със СОТ /СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА/ и СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ на имуществото на ДП „КАБИЮК" за срок от една година-2019/"

Дата и час на публикуване: 04/12/2018, 11:25:10

Изтегли [.rar]


[Номер: 131] ДП "КАБИЮК" ПРОВЕЖДА ОБЩЕСТЕВНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА НА ДП "КАБИЮК" гр. Шумен за срок от три години /2018-2021/

Дата и час на публикуване: 20/04/2018, 15:41:56

Изтегли [.rar]


[Номер: 125] ДП "КАБИЮК" ПРОВЕЖДА ОБЩЕСТЕВНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА /ПЕСТИЦИДИ/ЗА НУЖДИТЕ НА ДП „КАБИЮК“ ГР. ШУМЕН ПРЕЗ 2018 ГОД.

Дата и час на публикуване: 06/02/2018, 14:09:18

Изтегли [.rar]


[Номер: 124] ДП "КАБИЮК" ПРОВЕЖДА ОБЩЕСТЕВНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА СЕМЕНА ЗА НУЖДИТЕ НА ДП „КАБИЮК“ ГР. ШУМЕН ПРЕЗ 2018 ГОД. в две обособени позиции

Дата и час на публикуване: 29/01/2018, 16:52:18

Изтегли [.rar]


[Номер: 123] ДП "КАБИЮК" ПРОВЕЖДА ОБЩЕСТЕВНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Доставка чрез закупуване на резервни части, консумативи и гуми необходими за автопарка и селскостопанската техника на ДП „Кабиюк” – гр. Шумен за срок от дванадесет месеца в девет обособени позиции

Дата и час на публикуване: 26/01/2018, 16:28:37

Изтегли [.rar]


[Номер: 122] ДП "КАБИЮК" ПРОВЕЖДА ОБЩЕСТЕВНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Осигуряване на денонощна физическа невъоръжена охрана включително и охрана осъществена със СОТ /СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА/ и СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ на имуществото на ДП „КАБИЮК“ за срок от една година-2018/

Дата и час на публикуване: 15/12/2017, 16:28:32

Изтегли [.rar]


[Номер: 121] ДП "КАБИЮК" ПРОВЕЖДА ОБЩЕСТЕВНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА МИНЕРАЛНИ ТОРОВЕ ЗА НУЖДИТЕ на ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „КАБИЮК“ през 2018 година в пет обособени позиции

Дата и час на публикуване: 15/12/2017, 15:35:58

Изтегли [.rar]


[Номер: 119] ДП "КАБИЮК" ПРОВЕЖДА ОБЩЕСТЕВНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ДП „Кабиюк“ гр. Шумен за срок от дванадесет месеца

Дата и час на публикуване: 10/11/2017, 16:41:05

Изтегли [.rar]


[Номер: 117] ДП "КАБИЮК" ПРОВЕЖДА ОБЩЕСТЕВНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Осигуряване на денонощна физическа невъоръжена охрана включително и охрана осъществена със СОТ /СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА/ и СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ на имуществото на ДП „КАБИЮК“ за срок от една година.

Дата и час на публикуване: 13/10/2017, 15:30:12

Статус: Прекратена

Изтегли [.rar]


[Номер: 116] ДП "КАБИЮК" ПРОВЕЖДА ОБЩЕСТЕВНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Доставка на горива включваща Дизелово гориво Б6, Автомобилен бензин А-95Н bio 7%, Пропан-бутан, антифриз, масла и грес за нуждите на автопарка на ДП "КАБИЮК" - гр. Шумен за срок от две години /2017-2019/

Дата и час на публикуване: 23/05/2017, 14:03:20

Изтегли [.rar]


[Номер: 108] ДП "КАБИЮК" ПРОВЕЖДА ОБЩЕСТЕВНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА СЕМЕНА ЗА НУЖДИТЕ НА ДП „КАБИЮК" ГР. ШУМЕН ПРЕЗ 2017 ГОД. В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Дата и час на публикуване: 01/02/2017, 16:54:06

Изтегли [.rar]


[Номер: 104] ДП "КАБИЮК" ПРОВЕЖДА ОБЩЕСТЕВНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА /ПЕСТИЦИДИ/ЗА НУЖДИТЕ НА ДП „КАБИЮК“ ГР. ШУМЕН ПРЕЗ 2017 ГОД.

Дата и час на публикуване: 15/12/2016, 20:28:32

Изтегли [.rar]


[Номер: 103] ДП "КАБИЮК" ПРОВЕЖДА ОБЩЕСТЕВНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ТОРОВЕ за нуждите на ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „КАБИЮК" през 2017 година в четири обособени позиции

Дата и час на публикуване: 06/12/2016, 16:10:11

Изтегли [.rar]


[Номер: 101] Държавно предприятие "Кабиюк" провежда обществена поръчка с предмет: "Доставка на резервни части необходими за автопарка и селскостопанската техника на ДП „Кабиюк" гр. Шумен в девет обособени позиции за срок от дванадесет месеца"

Дата и час на публикуване: 28/11/2016, 15:23:27

Изтегли [.rar]


[Номер: 96] Държавно предприятие "Кабиюк" провежда обществена поръчка с предмет: "Доставка на на резервни части необходими за автопарка и селскостопанстата техника на ДП „Кабиюк" гр. Шумен в девет обособени позиции за срок от двадасет месеца"

Дата и час на публикуване: 14/11/2016, 15:46:20

Статус: Отменена

Изтегли [.rar]


[Номер: 94] ДП "Кабиюк" провежда обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на ДП „Кабиюк" гр. Шумен" за срок от дванадесет месеца"

Дата и час на публикуване: 11/08/2016, 16:51:50

Изтегли [.rar]


[Номер: 93] ДП "Кабиюк" провежда обществена поръчка с предмет: „Доставка на Дизелово гориво Б6, Автомобилен бензин А-95Н bio 7%, Пропан-бутан, антифриз, масла и грес за нуждите на ДП "КАБИЮК" за срок от дванадесет месеца /2016-2017/

Дата и час на публикуване: 27/04/2016, 11:04:05

Статус: Приключена

Изтегли [.rar]


[Номер: 92] ДП "Кабиюк" провежда обществена поръчка с предмет: "ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА ТЕХНИЧЕСКА И ФИЗИЧЕСКА НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА НА ИМУЩЕСТВОТО НА ДП „КАБИЮК" за срок от дванадесет месеца"

Дата и час на публикуване: 22/03/2016, 16:53:46

Поръчка:

Изтегли [.rar]

Разяснения:

Изтегли [.rar]


1 до 30 общо 42   Предишна     Следваща