Публични покани

[Номер: 90] ДП „КАБИЮК" провежда обществена поръчка открита чрез Публична покана за участие с предмет: "Осигуряване на денонощна техническа и невъоръжена физическа охрана на ДП "Кабиюк" за срок от Три месеца

Дата и час на публикуване: 17/02/2016, 14:20:30

Изтегли [.rar]


[Номер: 84] ДП Кабиюк гр. Шумен провежда обществена поръчка открита по реда на чл. 14, ал. 4 от Глава осма „а" от ЗОП, чрез Публична покана за участие с предмет: "Доставка на медикаменти за ветеринарно обслужване за нуждите на ДП "Кабиюк" гр. Шумен през 2016 год

Дата и час на публикуване: 22/12/2015, 16:52:52

Изтегли [.rar]


[Номер: 77] Съобщение: ДП Кабиюк гр. Шумен, провежда обществена поръчка чрез Публична покана за участие с предмет: Избор на финансови или кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции за предоставяне на финансови услуги на ДП Кабиюк гр. Шумен за срок от една година

Дата и час на публикуване: 04/11/2015, 14:35:05

Изтегли [.rar]


[Номер: 74] ДП „КАБИЮК" ПРОВЕЖДА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „ А" ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: Избор на регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие за извършване на одит и заверка на годишен финансов отчет на ДП „Кабиюк" гр. Шумен за срок от три години"

Дата и час на публикуване: 07/07/2015, 16:37:55

Изтегли [.rar]


[Номер: 68] ДП Кабиюк провежда общ. поръчка чрез Публична покана за участие с предмет: Доставка на модулна станция за зареждане на дизелово гориво за нуждите на ДП Кабиюк гр. Шумен

Дата и час на публикуване: 21/05/2015, 16:25:28

Изтегли [.rar]


[Номер: 60] ДП "Кабиюк" провежда обществена поръчка, чрез публична покана за участие на основание чл.101б, ал. 3 от ЗОП с предмет:„Доставка на медикаменти за ветеринарно обслужване за нуждите на ДП "Кабиюк" гр. Шумен през 2015 г."

Дата и час на публикуване: 15/12/2014, 16:34:03

Изтегли [.rar]


[Номер: 59] ДП „КАБИЮК" ПРОВЕЖДА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ, ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ „А" ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Доставка на колесни трактори два броя за нуждите на ДП "Кабиюк" гр. Шумен"

Дата и час на публикуване: 11/12/2014, 16:49:08

Изтегли [.rar]


[Номер: 57] ДП "КАБИЮК" провежда обществена поръчка чрез публична покана за участие съгласно чл. 14, ал. 4 от ЗОП с предмет: " Избор на финансови или кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции за предоставяне на финансови услуги на ДП Кабиюк гр. Шумен

Дата и час на публикуване: 04/11/2014, 13:50:22

Изтегли [rar]


[Номер: 54] ДП "КАБИЮК" ПРОВЕЖДА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ, ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ „А" ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ : "ДОСТАВКА НА АВТОМОБИЛ С ВИСОКА ПРОХОДИМОСТ ЗА НУЖДИТЕ НА ДП КАБИЮК ГР. ШУМЕН"

Дата и час на публикуване: 21/08/2014, 8:30:30

Изтегли [.rar]


[Номер: 53] ДП "КАБИЮК" ПРОВЕЖДА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ, ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ „А" ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА „ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ"

Дата и час на публикуване: 18/08/2014, 11:33:16

Изтегли [.rar]


[Номер: 52] ДП "КАБИЮК" ПРОВЕЖДА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ, ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ „А" ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ТРИ БРОЯ НАВЕСНИ СЕЯЛКИ ЗА СЛЯТА ПОВЪРХНОСТ ЗА НУЖДИТЕ НА „ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" КАБИЮК" ГР. ШУМЕН

Дата и час на публикуване: 14/08/2014, 16:04:24

Изтегли [.rar]


[Номер: 51] ДП "КАБИЮК" ПРОВЕЖДА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ, ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ „А" ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Избор на регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за годината завършваща на 31.12.2014 г. на Държавно Предприятие КАБИЮК гр. Шумен"

Дата и час на публикуване: 01/07/2014, 16:34:48

Изтегли [.rar]


[Номер: 47] ДП "КАБИЮК" ПРОВЕЖДА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ, ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ „А" ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: " ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА ТЕХНИЧЕСКА И НЕВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ИМУЩЕСТВОТО НА ДП "КАБИЮК" ЗА СРОК ОТ ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА"

Дата и час на публикуване: 25/02/2014, 13:40:07

Изтегли [.rar]


[Номер: 42] ДП "КАБИЮК" ПРОВЕЖДА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ, ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ „А" ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Доставка на медикаменти за ветеринарно обслужване за нуждите на ДП "Кабиюк" гp. Шумен през 2014 год."

Дата и час на публикуване: 23/01/2014, 10:36:36

Изтегли [.rar]


[Номер: 37] ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ за " Избор на финансови или кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции за предоставяне на финансови услуги” на ДП "Кабиюк" за срок от една година.

Дата и час на публикуване: 23/01/2014, 10:32:56

Изтегли [.rar]


[Номер: 36] ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ „Избор на финансови или кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции за предоставяне на финансови услуги на ДП „Кабиюк“ гр. Шумен за срок от една година - прекратена

Дата и час на публикуване: 23/01/2014, 10:32:04

Статус: Прекратена

Изтегли [.rar]


[Номер: 35] ДП "КАБИЮК" ПРОВЕЖДА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ, ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ „А" ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: Доставка на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на ДП "Кабиюк" гр. Шумен за срок от осем месеца

Дата и час на публикуване: 23/01/2014, 10:27:16

Изтегли [.rar]


[Номер: 34] Публична покона за осигуряване на денонощна техническа и невъоръжена физическа охрана на ДП Кабиюк за срок от 3 месеца

Дата и час на публикуване: 23/01/2014, 10:25:47

Изтегли [.rar]


[Номер: 28] ПУБЛИЧНА ПОКАНА N164 от дата 11/02/2013 - "Доставка на тракторна пръскачка за нуждите на ДП Кабиюк"

Дата и час на публикуване: 23/01/2014, 10:16:28

Изтегли [.rar]


[Номер: 27] Публична покана за участие по ЗОП за "Доставка на медикаменти за ветеринарно обслужване за нуждите на ДП "Кабиюк" през 2013 год.

Дата и час на публикуване: 23/01/2014, 10:15:11

Изтегли [.rar]


[Номер: 25] ПУБЛИЧНА ПОКАНА N367

Дата и час на публикуване: 23/01/2014, 10:11:57

Изтегли [.rar]


[Номер: 24] ПУБЛИЧНА ПОКАНА N298

Дата и час на публикуване: 23/01/2014, 9:43:09

Изтегли [.rar]


[Номер: 23] ПУБЛИЧНА ПОКАНА N297

Дата и час на публикуване: 23/01/2014, 9:42:28

Доставка автомобил [.pdf]


1 до 23 общо 23   Предишна     Следваща