[Номер: 236] ДП Кабиюк провежда обществена поръчка с предмет: ДОСТАВКА НА СС ТЕХНИКА - КОЛЕСЕН ТРАКТОР ЗА НУЖДИТЕ НА ДП КАБИЮК ГР. ШУМЕН

Дата и час на публикуване: 22/08/2022, 14:32:34

Статус: Прекратена

Изтегли [.rar]


[Номер: 233] ДП Кабиюк провежда обществена поръчка с предмет: Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и координатор на стандартна балансираща група за обекти собственост на ДП КАБИЮК, гр. Шумен присъединени на средно и ниско напрежение за срок от дванадесет месеца 2022-2023

Дата и час на публикуване: 26/07/2022, 14:37:57

Статус: Прекратена

Изтегли [.rar]


[Номер: 232] ДП КАБИЮК ПРОВЕЖДА ПРОЦЕДУРА НА ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА СЕМЕНА ЗА ПОСЕВ ЗА НУЖДИТЕ на ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ КАБИЮК в две обособени позиции през стопанската 2022 година

Дата и час на публикуване: 09/06/2022, 14:05:01

Статус: Прекратена

Изтегли [.rar]


[Номер: 228] ДП КАБИЮК ПРОВЕЖДА ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Доставка на гориво за дизелови двигатели за извън пътна техника и трактори/дизелово гориво за нуждите на ДП Кабиюк гр. Шумен за срок от три години /2022-2025/ г.

Дата и час на публикуване: 18/05/2022, 15:56:49

Изтегли [.rar]


[Номер: 227] ДП КАБИЮК провежда процедура "Договаряне без предварително обявление" с предмет: Доставка на семена за посев за нуждите на ДП „Кабиюк“ гр. Шумен в две обособени позиции през стопанската 2022 год.

Дата и час на публикуване: 29/03/2022, 10:12:07

Статус: Прекратена

Изтегли [.rar]


[Номер: 220] ДП Кабиюк провежда обществена поръчка с предмет: Доставка препарати за растителна защита за нуждите на ДП КАБИЮК гр. Шумен през 2022 стопанска год.

Дата и час на публикуване: 24/01/2022, 15:43:20

Изтегли [.rar]


[Номер: 219] Доставка на семена за посев за нуждите на ДП Кабиюк Шумен, през стопанската 2022 година в две обособени позиции

Дата и час на публикуване: 12/01/2022, 10:49:42

Статус: Прекратена

Изтегли [.rar]


[Номер: 218] ДП "Кабиюк" гр. Шумен, провежда открита процедура с предмет: „Доставка на комплексна минерална гранулирана тор за нуждите на ДП „Кабиюк“ гр. Шумен през 2022 стопанска год. в две обособени позиции”

Дата и час на публикуване: 10/01/2022, 14:53:05

Изтегли [.rar]


[Номер: 217] ДП "Кабиюк" гр. Шумен, провежда открита процедура с предмет: "Доставка на резервни части и консумативи необходими за автопарка и селскостопанската техника на ДП„Кабиюк” – гр. Шумен в пет обособени позиции, за срок от дванадесет месеца"

Дата и час на публикуване: 06/01/2022, 9:44:26

Изтегли [.rar]


[Номер: 212] ДП КАБИЮК ПРОВЕЖДА ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА ГОРИВА ЗА НУЖДИТЕ НА ДП КАБИЮК за срок от двадесет и четири месеца

Дата и час на публикуване: 13/10/2021, 14:07:49

Статус: Прекратена

Изтегли [.rar]


[Номер: 211] ДП КАБИЮК ПРОВЕЖДА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА чрез ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за участие с предмет: Доставката на УПОТРЕБЯВАН ТРАКТОР КОЛЕСЕН С МОЩНОСТ НЕ ПО-МАЛКА ОТ 300 К. С. за нуждите на ДП Кабиюк гр. Шумен

Дата и час на публикуване: 13/10/2021, 14:07:38

Статус: Прекратена

Изтегли [.rar]


[Номер: 202] ДП КАБИЮК ПРОВЕЖДА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА НА СЛУЖИТЕЛИ НА ДП КАБИЮК гр. Шумен за срок от три години /2021-2024/

Дата и час на публикуване: 07/06/2021, 11:07:10

Изтегли [.rar]


[Номер: 208] ДП "Кабиюк" провежда обществена поръчка с предмет: Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и координатор на стандартна балансираща група за обекти собственост на ДП “КАБИЮК”, гр. Шумен присъединени на средно и ниско напрежение за срок от дванадесет месеца 2021-2022

Дата и час на публикуване: 13/08/2021, 14:35:56

Изтегли [.rar]


[Номер: 201] ДП КАБИЮК ПРОВЕЖДА ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА ГОРИВА ЗА НУЖДИТЕ НА ДП КАБИЮК за срок от две години /2021-2023/

Дата и час на публикуване: 04/06/2021, 11:40:31

Изтегли [.rar]


[Номер: 200] ДП КАБИЮК ПРОВЕЖДА ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА на ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА /ПЕСТИЦИДИ/ ЗА НУЖДИТЕ на ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ КАБИЮК през 2021 година за срок от дванадесет месеца

Дата и час на публикуване: 22/04/2021, 9:35:12

Изтегли [.rar]


[Номер: 199] ДП КАБИЮК ПРОВЕЖДА ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Доставка на СЕМЕНА ЗА ПОСЕВ от ЦАРЕВИЦА ЗЪРНО за нуждите на ДП Кабиюк Шумен, през 2021 год

Дата и час на публикуване: 21/04/2021, 13:48:04

Изтегли [.rar]


[Номер: 191] Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти собственост на ДП “КАБИЮК”, гр. Шумен присъединени на средно и ниско напрежение през 2021 год. за срок от дванадесет месеца

Дата и час на публикуване: 24/02/2021, 11:09:28

Статус: Прекратена

Изтегли [.rar]


[Номер: 190] ДОСТАВКА НА ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА /ПЕСТИЦИДИ/ ЗА НУЖДИТЕ НА ДП „КАБИЮК“ ГР. ШУМЕН ПРЕЗ 2021 ГОД. ЗА СРОК ОТ ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА

Дата и час на публикуване: 19/02/2021, 10:18:43

Статус: Прекратена

Изтегли [.rar]


[Номер: 189] ДОСТАВКА НА СЕМЕНА ЗА ПОСЕВ ЗА НУЖДИТЕ на ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „КАБИЮК“ през 2021 година в две обособени позиции

Дата и час на публикуване: 19/02/2021, 10:17:08

Изтегли [.rar]


[Номер: 188] ДОСТАВКА НА КОМПЛЕКСНА МИНЕРАЛНА ГРАНУЛИРАНА ТОР ЗА НУЖДИТЕ НА ДП КАБИЮК ГР. ШУМЕН ПРЕЗ 2021 ГОД. В ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Дата и час на публикуване: 29/01/2021, 10:21:16

Изтегли [.rar]


[Номер: 176] Доставка на резервни части, консумативи и гуми необходими за автопарка и селскостопанската техника на ДП„Кабиюк” – гр. Шумен в девет обособени позиции, за срок от дванадесет месеца 2020-2021

Дата и час на публикуване: 20/03/2020, 17:13:22

Изтегли [.rar]


[Номер: 174] ДП Кабиюк провежда обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: Доставка на лек автомобил тип SUV с 5 врати, 7 места чрез покупка, при петгодишен лизинг за нуждите на ДП Кабиюк

Дата и час на публикуване: 20/12/2019, 15:39:09

Статус: Прекратена

Изтегли [.rar]


[Номер: 171] ДП "Кабиюк" провежда обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА МИНЕРАЛНИ ТОРОВЕ ЗА НУЖДИТЕ на ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „КАБИЮК“ през 2020 година в три обособени позиции“

Дата и час на публикуване: 30/10/2019, 15:48:33

Изтегли [.rar]


[Номер: 170] ДП "Кабиюк" провежда обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА /ПЕСТИЦИДИ/ЗА НУЖДИТЕ НА ДП „КАБИЮК“ ГР. ШУМЕН ПРЕЗ 2020 ГОД.

Дата и час на публикуване: 29/10/2019, 16:40:58

Изтегли [.rar]


[Номер: 169] ДП "Кабиюк" провежда обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на денонощна физическа невъоръжена охрана включително и охрана осъществена със СОТ/СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА/ и СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ на имуществото собственост на ДП „КАБИЮК“ през 2020 год. за срок от една година"

Дата и час на публикуване: 28/10/2019, 16:05:05

Изтегли [.rar]


[Номер: 168] ДП "Кабиюк" провежда обществена поръчка открита процедура с предмет: „Доставка на СЕМЕНА за посев за нуждите на ДП „Кабиюк“ през 2020 год. в две обособени позиции“

Дата и час на публикуване: 24/10/2019, 10:50:46

Изтегли [.rar]


[Номер: 166] ДП "Кабиюк" провежда обществена поръчка открита процедура с предмет: Доставка на минерални торове за нуждите на ДП „Кабиюк“ гр. Шумен през 2020г. в три обособени позиции

Дата и час на публикуване: 18/10/2019, 15:19:08

Статус: Прекратена

Изтегли [.rar]


[Номер: 164] ДП "Кабиюк" провежда обществена поръчка открита процедура с предмет: Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на ДП“ КАБИЮК” гр. Шумен за срок от дванадесет месеца, присъединени на средно и ниско напрежение -2020

Дата и час на публикуване: 16/10/2019, 10:21:00

Изтегли [.rar]


[Номер: 156] ДП "Кабиюк" провежда обществена поръчка открита процедура с предмет: "Доставка на горива включваща Дизелово гориво Б6, Автомобилен бензин А-95Н bio 7%, Пропан-бутан, антифриз, масла и грес за нуждите на автопарка на ДП "КАБИЮК" - гр. Шумен за срок от две години /2019-2021/"

Дата и час на публикуване: 28/02/2019, 14:40:10

Изтегли [.rar]


[Номер: 153] ДП "Кабиюк" провежда обществена поръчка открита процедура с предмет: „Доставка на резервни части, консумативи и гуми необходими за автопарка и селскостопанската техника на ДП „Кабиюк" – гр. Шумен, в девет обособени позиции за срок от дванадесет месеца 2019-2020"

Дата и час на публикуване: 18/02/2019, 16:47:14

Изтегли [.rar]


1 до 30 общо 64   Предишна     Следваща