[Номер: 93] ДП "Кабиюк" провежда обществена поръчка с предмет: „Доставка на Дизелово гориво Б6, Автомобилен бензин А-95Н bio 7%, Пропан-бутан, антифриз, масла и грес за нуждите на ДП "КАБИЮК" за срок от дванадесет месеца /2016-2017/

Дата и час на публикуване: 27/04/2016, 11:04:05

Статус: Приключена

Изтегли [.rar]


[Номер: 92] ДП "Кабиюк" провежда обществена поръчка с предмет: "ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА ТЕХНИЧЕСКА И ФИЗИЧЕСКА НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА НА ИМУЩЕСТВОТО НА ДП „КАБИЮК" за срок от дванадесет месеца"

Дата и час на публикуване: 22/03/2016, 16:53:46

Поръчка:

Изтегли [.rar]

Разяснения:

Изтегли [.rar]


[Номер: 91] ДП "Кабиюк" публикува обобщена информация по чл. 44, ал. 10 от ЗОП за 2015 год.

Дата и час на публикуване: 18/03/2016, 16:57:12

Изтегли [.rar]


[Номер: 89] ДП "Кабиюк" провежда обществена поръчка с предмет: "Доставка на СЕМЕНА за нуждите на ДП „Кабиюк" кв. Макак, гр. Шумен, с. Коньовец, през 2016 година в две обособени позиции" , подробно описани по видове и количества в пълното описание и техническата спецификация.

Дата и час на публикуване: 16/02/2016, 14:41:15

Изтегли [.rar]


[Номер: 87] ДП "КАБИЮК" ПРОВЕЖДА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА /ПЕСТИЦИДИ/ ЗА НУЖДИТЕ НА ДП „КАБИЮК" ГР. ШУМЕН ПРЕЗ 2016 ГОД.

Дата и час на публикуване: 11/02/2016, 16:39:43

Изтегли [.rar]


[Номер: 83] ДП "КАБИЮК" ПРОВЕЖДА ОБЩЕСТЕВНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ТОРОВЕ за нуждите на ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „КАБИЮК" през 2016 година в четири обособени позиции"

Дата и час на публикуване: 09/12/2015, 15:16:12

Изтегли [.rar]


[Номер: 76] ДП КАБИЮК гр. Шумен провежда обществена поръчка с предмет: Доставка на резервни части за автопарка и селскостопанската техника за нуждите на ДП Кабиюк гр. Шумен в девет обособени позиции за срок от дванадесет месеца 2015-2016 г.

Дата и час на публикуване: 18/09/2015, 13:44:57

Уведомяваме, че са извършени корекции в: ПЪЛНОТО ОПИСАНИЕ; ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ; ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ; ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОЗИЦИИ № 5 и № 7.

Изтегли [.rar]


[Номер: 75] ДП КАБИЮК гр. Шумен провежда обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „КАБИЮК" гр. Шумен ЗА СРОК ОТ ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА

Дата и час на публикуване: 10/07/2015, 16:51:13

Изтегли [.rar]


[Номер: 71] ДП "КАБИЮК" ПРОВЕЖДА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:"Предоставяне на застрахователни услуги за застраховка на имущество, работници и служители на ДП Кабиюк за срок от 36 месеца"

Дата и час на публикуване: 16/06/2015, 16:36:01

Изтегли [.rar]


[Номер: 67] ДП Кабиюк гр. Шумен провежда обществена поръчка - договаряне без обявление с предмет: Доставка на Дизелово горива Б6; Автомобилен бензин А -95Н bio 5%; Пропан - бутан; антифриз; масла и греси за нуждите на ДП Кабиюк за срок от една година. 2015-2016

Дата и час на публикуване: 15/05/2015, 13:01:18

Изтегли [.rar]


[Номер: 66] ДП Кабиюк гр. Шумен провежда обществена поръчка с предмет: Предоставяне на застрахователни услуги за застраховка на имущество, работници и служители на ДП Кабиюк за срок от 36 месеца

Дата и час на публикуване: 15/05/2015, 13:00:07

Статус: Прекратена

Изтегли [.rar]


[Номер: 65] ДП КАБИЮК ПРОВЕЖДА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРИДОБИВКИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ДП КАБИЮК ГР. ШУМЕН ПОЛАГАЩИ СЕ ПО КТД ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ

Дата и час на публикуване: 09/04/2015, 17:13:07

Изтегли [.rar]


[Номер: 38] ДП Кабиюк гр.Шумен, провежда откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на денонощна техническа и невъоръжена физическа охрана,на имуществото на ДП "Кабиюк" в пет обособени обекта за срок от една година"

Дата и час на публикуване: 23/01/2014, 10:34:00

Изтегли [.rar]


[Номер: 29] ДП Кабиюк гр.Шумен, провежда откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на ЗЪРНОКОМБАЙН, чрез покупка при четири годишен финансов лизинг за нуждите на ДП "Кабиюк" гр. Шумен"

Дата и час на публикуване: 23/01/2014, 10:17:19

Изтегли [.rar]


31 до 44 общо 44   Предишна     Следваща