[Номер: 66] ДП Кабиюк гр. Шумен провежда обществена поръчка с предмет: Предоставяне на застрахователни услуги за застраховка на имущество, работници и служители на ДП Кабиюк за срок от 36 месеца

Дата и час на публикуване: 15/05/2015, 13:00:07

Статус: Прекратена

Изтегли [.rar]


[Номер: 65] ДП КАБИЮК ПРОВЕЖДА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРИДОБИВКИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ДП КАБИЮК ГР. ШУМЕН ПОЛАГАЩИ СЕ ПО КТД ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ

Дата и час на публикуване: 09/04/2015, 17:13:07

Изтегли [.rar]


[Номер: 38] ДП Кабиюк гр.Шумен, провежда откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на денонощна техническа и невъоръжена физическа охрана,на имуществото на ДП "Кабиюк" в пет обособени обекта за срок от една година"

Дата и час на публикуване: 23/01/2014, 10:34:00

Изтегли [.rar]


[Номер: 29] ДП Кабиюк гр.Шумен, провежда откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на ЗЪРНОКОМБАЙН, чрез покупка при четири годишен финансов лизинг за нуждите на ДП "Кабиюк" гр. Шумен"

Дата и час на публикуване: 23/01/2014, 10:17:19

Изтегли [.rar]


61 до 64 общо 64   Предишна     Следваща