Архив

[Номер: 62] ДП КАБИЮК ПРОВЕЖДА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:ДОСТАВКА НА СЕМЕНА ЗА НУЖДИТЕ НА ДП КАБИЮК ГР. ШУМЕН ПРЕЗ 2015 ГОД. В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Дата и час на публикуване: 13/02/2015, 14:51:32

Изтегли [.rar]


[Номер: 61] ДП КАБИЮК ПРОВЕЖДА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА (ПЕСТИЦИДИ) ЗА НУЖДИТЕ НА ДП КАБИЮК ГР. ШУМЕН ПРЕЗ 2015 ГОД.

Дата и час на публикуване: 06/02/2015, 16:36:46

Изтегли [.rar]


[Номер: 58] ДП Кабиюк гр.Шумен, провежда откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ДОСТАВКА НА ТОРОВЕ за нуждите на ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ КАБИЮК през 2015 година в пет обособени позиции

Дата и час на публикуване: 01/12/2014, 16:22:21

Изтегли [.rar]


[Номер: 56] ДП „КАБИЮК" ПРОВЕЖДА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ необходими за автопарка и ремонтната работилница на ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ КАБИЮК в осем обособени позиции"

Дата и час на публикуване: 15/09/2014, 16:50:50

Изтегли [.rar]


[Номер: 46] ДП Кабиюк гр.Шумен, провежда откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на селскостопанска техника - три броя колесни трактори за нуждите на ДП Кабиюк гр. Шумен"

Дата и час на публикуване: 24/02/2014, 16:12:09

Изтегли [.rar]


[Номер: 41] ДП Кабиюк гр.Шумен, провежда откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ДОСТАВКА НА СЕМЕНА през 2014 год. в две обособени позиции"

Дата и час на публикуване: 23/01/2014, 10:36:02

 


[Номер: 40] ДП Кабиюк гр.Шумен, провежда откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ДОСТАВКА НА ПРЕПАРАТИ през 2014 г. подробно описани по видове и количества в документацията за участие"

Дата и час на публикуване: 23/01/2014, 10:35:32

 


[Номер: 39] ДП Кабиюк гр.Шумен, провежда откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на торове за нуждите на ДП "Кабиюк" през 2014 год. в три обособени позиции"

Дата и час на публикуване: 23/01/2014, 10:34:41

 


[Номер: 32] ДП Кабиюк гр.Шумен, провежда откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на резервни части за автопарка и селскостопанската техника на ДП "Кабиюк" през 2013-2014 год."

Дата и час на публикуване: 23/01/2014, 10:21:54

Изтегли [.rar]


[Номер: 31] ДП Кабиюк гр.Шумен, провежда откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на денонощна техническа и физическа охрана на ДП "Кабиюк" гр. Шумен

Дата и час на публикуване: 23/01/2014, 10:20:24

 


1 до 10 общо 10   Предишна     Следваща