Регистър за информация по чл. 29 от ЗПП

Междинен отчет за дейността към 31.03.2021 [pdf]

Отчети към 31.03.2021 [pdf]

Отчети шестмесечие 2021 и междинен доклад за дейността [pdf]

Страницата е създадена на: 04/08/2021, 13:38:52 Последна промяна: 04/08/2021, 13:47:15 Посещения: 151