Регистър за информация по чл. 29 от ЗПП

 

ГФО 2023 [rar]

Договор за извършване на обществена услуга - обобщена информация [.rar]

Финансови отчети и Доклад за дейността за деветмесечието на 2023 г. [pdf]

Финансови отчети и Доклад за дейността за второ тримесечие на 2023 г. [pdf]

Отчет за първо тримесечие на 2023 г. [pdf]

Отчети за трето тримесечие на 2022 г. и доклад за дейността [pdf]

Отчети за второ тримесечие на 2022 г. и доклад за дейността [pdf]

Отчети за първо тримесечие на 2022 г.и доклад за дейността [pdf]

Нефинансова декларация 2022 [pdf]

Доклад на независимия одитор 2022 [pdf]

Доклад за дейността 2022 [pdf]

Декларация за корпоративно управление 2022 [pdf]

ГФО 2022 [pdf]

ГФО 2021 [pdf]

Отчети към 30.09.2021 г [pdf]

Анализ на дейността към 30.09.2021 г [pdf]

Междинен отчет за дейността към 31.03.2021 [pdf]

Отчети към 31.03.2021 [pdf]

Отчети шестмесечие 2021 и междинен доклад за дейността [pdf]

Страницата е създадена на: 04/08/2021, 13:38:52 Последна промяна: 03/06/2024, 16:55:27 Посещения: 2323