ДОГОВОРИ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 И АЛ. 5 ОТ ЗОП

[Номер: 252] Избор на доставчик на ветеринарни медикаменти и консумативи за нуждите на ДП Кабиюк през 2023 год. за срок от дванадесет месеца

Дата и час на публикуване: 15/02/2023, 14:17:25

Изтегли [.rar]


[Номер: 246] Предоставяне на застрахователни услуги за застраховка на имущество, работници и служители на ДП Кабиюк през 2023 год. за срок от 12 /дванадесет/ месеца

Дата и час на публикуване: 03/02/2023, 14:45:28

Изтегли [.rar]


[Номер: 245] Избор на финансови или кредитни институции, по смисъла на закона за кредитните институции, за комплексно обслужване на ДП „КАБИЮК” гр. ШУМЕН, за срок от две години 2023-2025

Дата и час на публикуване: 11/01/2023, 15:38:59

Изтегли [.rar]


[Номер: 244] Осигуряване на физическа охрана, техническа охрана на обекти чрез СОТ и видеомониторинг на обекти собственост на ДП КАБИЮК за срок от една година

Дата и час на публикуване: 04/01/2023, 10:37:15

Изтегли [.rar]


[Номер: 239] Неотложен ремонт на зимни конюшни втора и трета ф. Централа на ДП Кабиюк

Дата и час на публикуване: 19/09/2022, 14:07:09

Изтегли [.rar]


[Номер: 238] Неотложен частичен ремонт на покрив на сгради, обитавани от сиво искърско говедо в Генетичен резерват в м. Лагера - Гора на ДП Кабиюк

Дата и час на публикуване: 19/09/2022, 14:06:17

Изтегли [.rar]


[Номер: 237] Изграждане на метална ограда, прекарване на водопровод и подмяна на компроментирани хранилки за сиви говеда в генетичен резерват в м. Лагера – Гора на ДП Кабиюк

Дата и час на публикуване: 19/09/2022, 14:01:07

Изтегли [.rar]


[Номер: 231] Извършване на строително – монтажни работи за изпълнение на обект: Належащ ремонт на лятна конюшня № 2 в генетичен резерват м. Лагера

Дата и час на публикуване: 26/05/2022, 16:28:31

Изтегли [.rar]


[Номер: 230] Извършване на строително – монтажни работи за изпълнение на обект: Належащ ремонт на лятна конюшня № 1 в генетичен резерват м. Лагера

Дата и час на публикуване: 26/05/2022, 16:28:15

Изтегли [.rar]


[Номер: 229] Извършване на строително – монтажни работи за изпълнение на обект: Трупосъбирателен пункт на ДП Кабиюк

Дата и час на публикуване: 26/05/2022, 16:27:57

Изтегли [.rar]


[Номер: 225] Доставка на ветеринарни медикаменти и консумативи за нуждите на ДП Кабиюк през 2022 год. за срок от дванадесет месеца

Дата и час на публикуване: 02/03/2022, 13:32:10

Изтегли [.rar]


[Номер: 224] Осигуряване на техническа охрана чрез СОТ и видеомониторинг на обекти собственост на ДП КАБИЮК през 2022 год. за срок от една година

Дата и час на публикуване: 25/02/2022, 15:21:58

Изтегли [.rar]


[Номер: 223] Осигуряване на денонощна физическа невъоръжена охрана на имуществото собственост на ДП КАБИЮК през 2022 год. за срок от една година

Дата и час на публикуване: 25/02/2022, 15:20:40

Изтегли [.rar]


[Номер: 222] Предоставяне на застрахователни услуги за застраховка на имущество, работници и служители на ДП Кабиюк за срок от 12 /дванадесет/ месеца 2022

Дата и час на публикуване: 25/02/2022, 15:19:03

Изтегли [.rar]


[Номер: 221] Предоставяне и обслужване на контейнери за строителни отпадъци с обем, 5м2

Дата и час на публикуване: 25/02/2022, 15:16:27

Изтегли [.rar]


[Номер: 197] Доставка на ветеринарни медикаменти и консумативи за нуждите на ДП „Кабиюк“ през 2021 год. за срок от дванадесет месеца

Дата и час на публикуване: 02/03/2021, 13:37:19

Изтегли [.rar]


[Номер: 196] Избор на финансови или кредитни институции, по смисъла на закона за кредитните институции, за комплексно обслужване на ДП „КАБИЮК” гр. ШУМЕН, за срок от две години 2021-2022

Дата и час на публикуване: 25/02/2021, 8:23:02

Изтегли [.rar]


[Номер: 195] Предоставяне на застрахователни услуги за застраховка на имущество, работници и служители на ДП „Кабиюк“ за срок от 12 /дванадесет/ месеца -2021 год.

Дата и час на публикуване: 25/02/2021, 8:19:30

Изтегли [.rar]


[Номер: 194] Осигуряване на денонощна физическа невъоръжена охрана на имуществото собственост на ДП „КАБИЮК“ през 2021 год. за срок от една година

Дата и час на публикуване: 25/02/2021, 8:17:36

Изтегли [.rar]


[Номер: 193] Осигуряване на техническа охрана чрез СОТ и видеомониторинг на обекти собственост на ДП КАБИЮК през 2021 год. за срок от една година

Дата и час на публикуване: 25/02/2021, 8:12:19

Изтегли [.rar]


1 до 20 общо 20   Предишна     Следваща