ДОГОВОРИ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 И АЛ. 5 ОТ ЗОП

[Номер: 197] Доставка на ветеринарни медикаменти и консумативи за нуждите на ДП „Кабиюк“ през 2021 год. за срок от дванадесет месеца

Дата и час на публикуване: 02/03/2021, 13:37:19

Изтегли [.rar]


[Номер: 196] Избор на финансови или кредитни институции, по смисъла на закона за кредитните институции, за комплексно обслужване на ДП „КАБИЮК” гр. ШУМЕН, за срок от две години 2021-2022

Дата и час на публикуване: 25/02/2021, 8:23:02

Изтегли [.rar]


[Номер: 195] Предоставяне на застрахователни услуги за застраховка на имущество, работници и служители на ДП „Кабиюк“ за срок от 12 /дванадесет/ месеца -2021 год.

Дата и час на публикуване: 25/02/2021, 8:19:30

Изтегли [.rar]


[Номер: 194] Осигуряване на денонощна физическа невъоръжена охрана на имуществото собственост на ДП „КАБИЮК“ през 2021 год. за срок от една година

Дата и час на публикуване: 25/02/2021, 8:17:36

Изтегли [.rar]


[Номер: 193] Осигуряване на техническа охрана чрез СОТ и видеомониторинг на обекти собственост на ДП КАБИЮК през 2021 год. за срок от една година

Дата и час на публикуване: 25/02/2021, 8:12:19

Изтегли [.rar]


1 до 5 общо 5   Предишна     Следваща