Овцевъдство

В ДП "Кабиюк" се отглеждат и две тънкоруни породи овце - Кавказки и Асканийски мериноси. Вливана е кръв от Австралийски меринос, с което се постигнаха две съществени неща: смени се цвета на вълната от кремав в бял, което е предимство и второ - нежността се подобри. Добивът на вълна от овцете е 5-7 кг, а прикосовата достига - 14-18 кг. Живото тегло на овцете майки е 55-65 кг, а на кочовете до 120 кг. Плодовитостта е 140-160 %, агнетата са добра скорозрелост.

Породата е основно предназначена за вълна и месо. За съжаление Кавказкото стадо е останало единствено в ДП "Кабиюк" и благодарение на чистопородната структура на стадото, то се поддържа в чист вид. Овцете от тези две породи са много добра подложка за развитието на месодайното овцевъдство у нас. Животните са включени в Националния генофонд на Република България.

 

Страницата е създадена на: 18/01/2014, 11:01:51 Последна промяна: 28/09/2016, 16:47:24 Посещения: 8606