ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЯВА ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

[Номер: 175] Избор на доставчик на ветеринарни медикаменти и консумативи за нуждите на ДП „Кабиюк“ през 2020 год. за срок от дванадесет месеца

Дата и час на публикуване: 27/12/2019, 12:01:28

Изтегли [.rar]


[Номер: 173] ДП "Кабиюк" провежда обществена поръчка на основание чл.20, ал. 3 от ЗОП, открита по реда на глава двадесет и шеста, чл. 187 и следващите, от ЗОП с предмет: "Предоставяне на застрахователни услуги за застраховка на имущество, работници и служители на ДП „Кабиюк“ през 2020 год. за срок от 12 /дванадесет/ месеца“

Дата и час на публикуване: 26/11/2019, 15:52:55

Изтегли [.rar]


[Номер: 172] ДП "Кабиюк" провежда обществена поръчка на основание чл.20, ал. 3 от ЗОП, открита по реда на глава двадесет и шеста, чл. 187 и следващите, от ЗОП с предмет: Избор на финансови или кредитни институции, по смисъла на закона за кредитните институции, за комплексно обслужване на ДП „КАБИЮК” гр. ШУМЕН, през 2020 год. за срок от една година

Дата и час на публикуване: 20/11/2019, 13:41:06

Изтегли [.rar]


[Номер: 154] Доставка на ветеринарни медикаменти и консумативи за нуждите на ДП „Кабиюк" през 2019 год. за срок от дванадесет месеца

Дата и час на публикуване: 27/02/2019, 16:11:50

Изтегли [.rar]


[Номер: 142] ДП "Кабиюк" провежда обществена поръчка на основание чл.20, ал. 3 от ЗОП, открита по реда на глава двадесет и шеста, чл. 187 и следващите, от ЗОП с предмет: „ИЗБОР НА ФИНАНСОВИ ИЛИ КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ, ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ, ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДП „КАБИЮК" гр. ШУМЕН, за срок от една година - 2019"

Дата и час на публикуване: 28/11/2018, 13:37:57

Изтегли [.rar]


[Номер: 141] ДП "Кабиюк" провежда обществена поръчка на основание чл.20, ал. 3 от ЗОП, открита по реда на глава двадесет и шеста, чл. 187 и следващите, от ЗОП с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за застраховка на имущество, работници и служители на ДП „Кабиюк" за срок от 12 /дванадесет/ месеца 2018-2019"

Дата и час на публикуване: 06/11/2018, 11:35:52

Изтегли [.rar]


[Номер: 138] Съобщение ДП "Кабиюк" провежда обществена поръчка на основание чл.20, ал. 3 от ЗОП, открита по реда на глава двадесет и шеста, чл. 187 и следващите, от ЗОП с предмет: „Избор на регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие за извършване на одит и заверка на годишни финансови отчети на ДП „Кабиюк“ гр. Шумен за срок от три години 2018-2020

Дата и час на публикуване: 10/07/2018, 15:23:28

Изтегли [.rar]


[Номер: 127] Доставка чрез закупуване на ветеринарни медикаменти и консумативи за нуждите на ДП „Кабиюк“ през 2018 год. за срок от дванадесет месеца

Дата и час на публикуване: 20/02/2018, 16:05:20

Изтегли [.rar]


[Номер: 126] Доставка чрез закупуване на ветеринарни медикаменти и консумативи за нуждите на ДП „Кабиюк“ през 2018 год. за срок от дванадесет месеца

Дата и час на публикуване: 13/02/2018, 13:38:48

Статус: Прекратена

Изтегли [.rar]


[Номер: 120] Съобщение ДП "Кабиюк" провежда обществена поръчка на основание чл.20, ал. 3 от ЗОП, открита по реда на глава двадесет и шеста, чл. 187 и следващите, от ЗОП с предмет: „ИЗБОР НА ФИНАНСОВИ ИЛИ КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДП „КАБИЮК” ГР. ШУМЕН, за срок от една година -2018“

Дата и час на публикуване: 01/12/2017, 15:01:51

Изтегли [.rar]


[Номер: 107] Съобщение: ДП "Кабик" открива обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП, с предмет:„Доставка чрез закупуване на ветеринарни медикаменти и консумативи за нуждите на ДП „Кабиюк"през 2017 год. за срок от дванадесет месеца"

Дата и час на публикуване: 31/01/2017, 14:47:58

Изтегли [.rar]


[Номер: 106] Съобщение: ДП "Кабик" открива обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП, с предмет: „Доставка чрез закупуване на ветеринарни медикаменти и консумативи за нуждите на ДП „Кабиюк"през 2017 год. за срок от дванадесет месеца"

Дата и час на публикуване: 10/01/2017, 16:22:00

Статус: Прекратена

Изтегли [.rar]


[Номер: 100] ИЗБОР НА ФИНАНСОВИ ИЛИ КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДП „КАБИЮК” ГР. ШУМЕН, за срок от една година /2016-2017

Дата и час на публикуване: 25/11/2016, 11:41:22

Изтегли [.rar]


1 до 13 общо 13   Предишна     Следваща