Говедовъдство

Родината на черношареното говедо е Холандия. В света числеността им е около 80 милиона. В зависимост от ареала са се оформили различни типове животни. В ДП "Кабиюк" се отглеждат черношарено говедо от Немски тип.

Представляват 50% черношарено немско и 50% Холщайн фрезийско говедо. Животните са сравнително едри с жива маса на кравите средно 600 км на бицина 800 - 900 мд. Млечността достига 4500 - 4800 кг мляко с масленост 3,8 - 4%. Животните са от типа за мляко и месо. Включени са в Елитната част на популацията на Република България.

 

Страницата е създадена на: 18/01/2014, 11:02:13 Последна промяна: 28/09/2016, 16:47:24 Посещения: 8352