ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 44, АЛ. 10 ОТ ЗОП

[Номер: 115] Обобщена информация по чл. 44, ал.10 от ЗОП за 2016 год.

Дата и час на публикуване: 01/03/2017, 23:07:34

Изтегли [.rar]


[Номер: 114] Обобщена информация по чл. 44, ал.10 от ЗОП за 2015 год.

Дата и час на публикуване: 01/03/2017, 16:27:42

Изтегли [.rar]


[Номер: 113] Обобщена информация по чл. 44, ал.10 от ЗОП за 2014 год.

Дата и час на публикуване: 01/03/2017, 16:27:11

Изтегли [.rar]


1 до 3 общо 3   Предишна     Следваща