Контакти

Свържи се с ДП КАБИЮК

Изпълнителен директор
Десислав Десподов
тел. 087 89 89 002

Офис Кабиюк
Желязка Костадинова
054 / 801 050
kabiuk_ofis@abv.bg

Гл. счетоводител
Сабина Досева
0892 232 664
account_kabiuk@abv.bg

 

Туристи
Десислава Кръстева
тел. 0899 982 673

 

 

 

 

Адрес: гр. Шумен, кв. Макак, 9748

Страницата е създадена на: 18/01/2014, 11:14:06 Последна промяна: 08/02/2022, 13:31:12 Посещения: 14121