Контакти

Свържи се с ДП КАБИЮК

Директор
Пламен Петков
тел. +359 892 232 627

Офис Кабиюк
Желязка Костадинова
054 / 801 050
kabiuk_ofis@abv.bg

Гл. счетоводител
Веселина Петрова
0899 982 676
account_kabiuk@abv.bg

 

 

Адрес: гр. Шумен, кв. Макак, 9748

Страницата е създадена на: 18/01/2014, 11:14:06 Последна промяна: 25/01/2019, 10:05:13 Посещения: 10550