Съобщение: ДП "Кабик" открива обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП, с предмет: „Доставка чрез закупуване на ветеринарни медикаменти и консумативи за нуждите на ДП „Кабиюк"през 2017 год. за срок от дванадесет месеца"

Статус: Прекратена

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 10/01/2017, 16:22:00 Последна промяна: 31/01/2017, 14:34:42 Посещения: 1704