ДП КАБИЮК ПРПОВЕЖДА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ – ОБЕКТ: КОНЮШНЯ с пясъчен плац - Хиподрум

На основание чл.19, ал.2 от Закона за държавната собственост и чл.13, ал.6, чл.43 и чл.44 във връзка с чл.13, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и съгласно Правилника за Устройството и дейността на ДП „Кабиюк“ гр. Шумен, ДП „Кабиюк“ гр. Шумен, провежда на търг за отдаване под наем на недвижим имот - частна държавна собственост, обект: „КОНЮШНЯ с пясъчен плац“кадастрален № 26/ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ/, парцел 27/2/три/, от КОМПЛЕКС ХИПОДРУМ гр. Шумен“ на 12.12.2017 год. от 14:00 ч

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 09/11/2017, 14:39:08 Последна промяна: 14/11/2017, 11:58:25 Посещения: 783