ДП "Кабиюк" провежда обществена поръчка на основание чл.20, ал. 3 от ЗОП, открита по реда на глава двадесет и шеста, чл. 187 и следващите, от ЗОП с предмет: „ИЗБОР НА ФИНАНСОВИ ИЛИ КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ, ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ, ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДП „КАБИЮК" гр. ШУМЕН, за срок от една година - 2019"

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 28/11/2018, 13:37:57 Последна промяна: 28/11/2018, 13:38:50 Посещения: 1041