ДП „КАБИЮК" ПРПОВЕЖДА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ – ОБЕКТ : „МЕДИЦИНСКИ ПУНКТ" с индификатор 83510.663.395.4 със застроена площ 29 кв. м., в имот "Закрит манеж" от КОМПЛЕКС ХИПОДРУМ гр. Шумен, инвентарен № 30026 /три нула, нула, двадесет и шест/ на ДП „Кабиюк" – Шумен собственост на ДП „Кабиюк" – град Шумен, съгласно АДС № 2618/26.10.2012 год.. Търгът ще се проведена на 14.08.2019 год. от 14:00 ч

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 10/07/2019, 13:05:20 Последна промяна: 10/07/2019, 13:06:59 Посещения: 427