ДП КАБИЮК ПРПОВЕЖДА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ – ОБЕКТ , представляващ недвижим имот-частна държавна собственост на ДП “Кабиюк” град Шумен, а именно: „ЕДИН КВАДРАТЕН МЕТЪР ФОАЕ“ площ от етаж 1/първи/ в административна сграда на ДП „Кабиюк“. Търгът ще се проведена на 31.05.2018 год. от 14:00 ч

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 27/04/2018, 13:37:02 Последна промяна: 27/04/2018, 13:38:50 Посещения: 478