Съобщение

Съобщение: ДП "Кабиюк" провежда обществена открита процедура с предмет: „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на ДП“ КАБИЮК” гр. Шумен за срок от дванадесет месеца -2019, присъединени на средно и ниско напрежение’’

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 18/12/2018, 8:36:45 Последна промяна: 18/12/2018, 8:39:37 Посещения: 1153