Съобщение

Съобщение: ДП "Кабиюк" удължава срокът на обявената обществена поръчка по реда на чл. 187 и сл. от ЗОП, чрез „събиране на оферти с обява", чл. 20, ал. 3  с предмет „Избор на регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие за извършване на одит и заверка на годишни финансови отчети на ДП „Кабиюк" гр. Шумен за срок от три години 2018-2020" заведена под № 138 в профила на купувача

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 23/07/2018, 12:14:33 Последна промяна: 23/07/2018, 12:15:08 Посещения: 1205